درباره ما

فروشگاه اینترنتی سازنده دوجو فعالیت خود را در تاریخ ۱۳۹8/1/۲ آغاز کرده است.

فروشگاه اینترنتی سازنده دوجو: شامل فروش انواع لباس و کمربندها و متعلقات ورزشی می باشد که هنرجویان میتوانند

به صورت آنلاین و خرید اینترنتی با داشتن کارت عابر بانک و رمز دوم و CVV2 محصول خود را خریداری نمایند.

تمامی اطلاعات درج شده و صاحب امتیاز فروشگاه اینترنتی متعلق به ابوالفضل سازنده آغمیونی می باشد.

X